Tre tips alle servicevirksomheder bør bruge på nettet

E-handlen fortsætter med at boome i Danmark og selvom det stadigvæk er de traditionelle webshops, der står for den største del af indtjeningen, så er der flere og flere servicevirksomheder, navnlig B2B virksomheder, der begynder at gå den digitale vej. Det kan dog være svært for mange servicevirksomheder at se værdien i e-handlen siden disse virksomheder ikke sælger fysiske varer, men i stedet serviceydelser. Men der stadig masser af muligheder for at få noget ud af sin hjemmeside, selv hvis man ikke sælger noget. Neden for vil vi derfor give tre tips som alle B2B virksomheder kan bruge på nettet.

1: Opret mange landings sider for at fange ekstra trafik

Det første og det vigtigste at gøre når man som servicevirksomhed opretter en hjemmeside er at sætte præcise ord på sine serviceydelser – selv ydelser du ikke opfatter som dine primære serviceydelser.

Mange virksomheder er vant til at bruge brede fagtermer men det gør brugere på Google sjældent og derfor er det bedre at opdele sine ydelser så vidt muligt. I praksis betyder det, at man skal oprette mange landings sider for på den måde at tiltrække så meget relevant trafik som muligt, hvorefter man skal gøre flittigt brug af interne links for at lede brugere rundt på ens side. Et godt eksempel på denne fremgangsmåde ses hos entreprenørvirksomheden J-Jensen.com

2: Sørg for at dine brugere kan udløse en konvertering

Det næste man bør gøre som servicevirksomhed er at sørge for, at ens brugere rent faktisk kan få noget ud af ens hjemmeside. Måden at gøre dette på er at give sine brugere mulighed for at udløse en såkaldt konvertering. En konvertering kan være alt fra at udfylde en kontraktformular til at skrive sig op til et nyhedsbrev eller noget helt tredje. Efterfølgende bør man oprette disse mål i Google Analytics, så man har mulighed for at spore, hvor mange konverteringer ens hjemmeside udløser hver måned. På den måde har man mulighed for at måle nogle konkrete resultater som ens SEO-indsats har skabt. I Google Analytics kan man også opsætte sporing af telefonopringninger foretaget af personer der har besøgt din hjemmeside.

3: Suppler altid med Facebookretargeting

En tredje og sidste ting alle servicevirksomheder bør bruge er Facebook retargeting. Fordelen er her at man giver sine brugere en ekstra påmindelse om at man er tilstede. Derudover giver det en mulighed for at opremse de største fordele der er ved at vælge netop dig frem for en konkurrent. Sidst men ikke mindst er det en meget billig løsning, særligt taget i betragtning hvor mange mennesker man kan nå ud til via Facebook.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *