Tre tips alle servicevirksomheder bør bruge på nettet

E-handlen fortsætter med at boome i Danmark og selvom det stadigvæk er de traditionelle webshops, der står for den største del af indtjeningen, så er der flere og flere servicevirksomheder, navnlig B2B virksomheder, der begynder at gå den digitale vej. Det kan dog være svært for mange servicevirksomheder at se værdien i e-handlen siden disse virksomheder ikke sælger fysiske varer, men i stedet serviceydelser. Men der stadig masser af muligheder for at få noget ud af sin hjemmeside, selv hvis man ikke sælger noget. Neden for vil vi derfor give tre tips som alle B2B virksomheder kan bruge på nettet.Continue reading →

Det gode webdesign

Designet på en ny hjemmeside er altafgørende for den fremtidige succes. Brugerne der klikker ind afgør i løbet af få øjeblikke, om det er en side, de finder troværdig og brugbar. Hvis det ikke er tilfældet, får du hurtigt en høj “bounce rate”.

Det skyldes, at nettet har næsten uendeligt indhold. En af de bedste måder at undgå at skræmme brugerne væk, er et godt webdesign. Det gode webdesign kan groft set deles op i to trin: æstetik og funktionalitet.Continue reading →

Designideer til kategorisider

Der findes i dag mange gennemtestede og optimere shopsystemer, og hver webdesigner har sin favorit. Der er ligeledes gennem årene udviklet nogle best-practices indenfor designet af en kategoriside.

Hver eneste webshop og produktgruppe er dog forskellig, og derfor er der heller ikke kun én bestemt metode, der er bedst, når det gælder designet af filtrene til en kategoriside på webshoppen.Continue reading →